Borsa Sarayı Rölöve ve Restitüsyon Projesi – Konak/İZMİR

Borsa Sarayı Rölöve ve Restitüsyon Projesi – Konak/İZMİR2016-06-08T00:14:11+00:00

Project Description

       İzmir Milli Kütüphanesi, İzmir Milli Sineması binalarının da mimar ve müteahhidi olan Tahsin Sermet Bey’in mimarı olduğu Borsa binası 1928 yılında inşaatı bitirilerek, törenle hizmete girmiştir. İzmir İli, Konak İlçesi sınırları içerisindeki yapının kuzeyinde Gazi Bulvarı, batısında Cumhuriyet Bulvarı, doğusunda Şehit Fethi Bey Caddesi, güneyinde ‘‘Afyon Han’’ bulunur.Birinci Ulusal Mimarlık Akımının, bütün özelliklerini yansıtan yapıda, köşeler kırılarak belirginleştirilmiştir.

     Yapının kuzey cephesi asıl giriş açıklığının bulunduğu cephedir. Cephede simetrik bir düzen hakimdir. Cephenin orta kesiminden, yaklaşık ikinci katın orta kesimine kadar yükselen bir giriş açıklığı bulunmaktadır. Giriş açıklığı sivri kemerlidir. Selçuklu ve Osmanlı dönemi yapılarında sıkça görülen bir uygulama ile geniş ve sivri kemerli açıklığın üzerinde silmelerle bir alınlık elde edilmiş ve sivri kemerin iki üst köşesine gülbezek motifini anımsatan birer madalyon yerleştirilmiştir. Taç kapılarda olduğu gibi giriş açıklığı bir blok içinde algılanmaktadır. Üstte silmelerle belirginleşen bu blok, alt kesimde dikdörtgen şekilli iki pano ile bir bütünlük kazanmıştır.