Garanti Bankası Kemeraltı Şubesi Restorasyon Projesi – Konak/İZMİR

Garanti Bankası Kemeraltı Şubesi Restorasyon Projesi – Konak/İZMİR2016-06-10T00:07:35+00:00

Project Description

     Garanti Bankası Kemeraltı Şubesi Restorasyon Projesi ve Uygulaması, 2007 Yılı İzmir Büyükşehir Belediyesi Esaslı Onarım Dalında Tarihe Saygı Ödülü Almıştır.

           İzmir İli, Konak İlçesi, Ahmetağa Mahallesi’nde bulunan eski eser tescilli yapı, iki katlı olup, güney-batı cephesindeki, 863 sokakta bulunan kapıyla dışarıya açılmaktadır. Ayrıca, güney-doğu cephesinde 869 sokağa açılan ve ana bina ile irtibatı bulunmayan ayrı bir bağımsız bölüme ait başka bir kapı bulunmaktadır. Yapı yakın zamana kadar işyeri olarak kullanılmaktaydı.Yapının kim tarafından yaptırıldığına dair herhangi bir kayıta ulaşılamamışsa da 1905 yılı sigorta planlarına göre, ‘’Büyük Hastane Hanı ‘’nın eski parsel alanında yer almaktadır. Ancak eski sigorta planlarında belirtilen yapı tek katlı olup, muhtemelen, üzerine yeniden inşa edilmiştir.

          Yapının yapım tarihi kesin olarak verilemese de, 1830’lu veya 40’lı yıllara kadar yanılmadan inmemiz mümkün olabilmektedir. 20.yy. başında palamut depolamasına yönelik kullanıldığını görmemize karşın, daha önceleri bu amaç dışında çalıştığı da bilinmektedir. Son dönemlerinde hanı, D. Elmasyan isimli palamut tüccarı, ticari amaç için kullanmaktaydı.Ali Paşa Caddesi’nden girilen yapı, kare planlı ve iç avlulu olup, caddeye ve meydana bakan iki yüzünde dışa yönelik dükkanlar yer almaktaydı. Şematik planda da görüleceği üzere, cadde yönünde yer alanlardan üçü içkili lokanta diğeri demirciydi. Ali Paşa Meydanı yönündeyse, iki kullanım kahve ve lokanta diğerleri ise yine demirciydi. Restorasyon aşamasından sonra Garanti Bankası Kemeraltı Şubesi olarak kullanılmaya başlanmıştır.