İzmir Alman Konsolosluğu Binası Restorasyon Projesi – Alsancak/İZMİR

İzmir Alman Konsolosluğu Binası Restorasyon Projesi – Alsancak/İZMİR2019-02-18T19:22:26+00:00

Project Description

           Guiffray’ların Bellavista’da 1870’li yıllarda yaptırdıkları bu konut, İzmir’de yer alan pek çok Levanten konutun ortak anlayışını taşımaktadır. Levantenlerin sahip oldukları kültür, yaşam biçimi ve sosyal statü açısından benzer karakterler taşıması ve aynı topluluğun bireyleri olmaları, yapıların aynı coğrafyada eş zamanlı inşası, konutların beğenileri örgütleyen az sayıda mimar ve ustalar tarafından oluşturulması, söz konusu ortak anlayışın nedenleridir. Konut; burada da pek çok Levanten konutta olduğu gibi; üst katların yapının ana kullanımı olan konut işlevini yerine getirdiği, zemin katların ise bu işlevin yanı sıra kullanıcısının toplumsal, ekonomik ve sosyal statüsünü ifade eden biçimlenişini yansıtmaktadır. Ancak bu yapı özelindeki fark ise, günümüze çok azı ulaşan Rıhtımı kapsayan dolayısıyla denize bakı
veren ve belirli bir arazi içerisinde genellikle birbirine bitişik düzende yer alan, bu özellikleriyle Bornova, Buca’da olduğu gibi geniş bahçeler içinde yer almayan bir modelin anlaşılması için kalan az örneklerden biri olmasıdır.
          Alman Konsolosluğu süreci konsolosluğun verdiği kayıtlara göre 1925 – Mayıs 2007 tarihlerini arasını kapsamaktadır. Ön bina ve yan cepheden oluşan taş eve 14 Temmuz 1925 taşınılmış ve bir yıl sonra evin arka kısmına ek bina yaparak bugünkü görüntüsüne kavuşturulmuştur. Federal devlete ait olan tarihi yapı koruma altına alınmıştır.
         Müze ve işyeri olarak tarafımızdan rölöve ve restorasyon projeleri çizilmiştir.