Katipzade Konağı Restorasyon Projesi – Kestelli/İZMİR

Katipzade Konağı Restorasyon Projesi – Kestelli/İZMİR2016-07-01T01:12:40+00:00

Project Description

          Kemeraltının Kestelli Caddesi’ nde bulunan Eski eser tescilli taşınmazların batısında 442 Sokak[1], doğusunda Kestelli Caddesi[2],   batısında tescilli bir yapı, güneyinde ise betonarme üç katlı bir yapı bulunmaktadır. Yapıların kim tarafından yaptırıldığına dair herhangi bir kayıta ulaşılamamışsa da 1905 yılı sigorta planlarında sadece ana kitlelerin işli olduğu görülmektedir.[3]

       Yapılar bölgenin tamamen küçük imalatlar ve ticaret bölgesi olarak kullanılmaya başlanmasına paralele olarak orijinal işlevlerini yitirmişler ve ayakkabı imalathanesi ve sayacı olarak kullanılmışlardır. Uzun süre önce önemli iki yangın geçiren yapılar günümüzde tamamen terk edilerek yıkılmaya terk edilmişti. Fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere, yapılar mail-i inhidam olup bir an önce gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. İzmir’in adı çok duyulan sanayicilerinden Şerif Remzi Reyent ailesine  ailesine ait olan yapılar, kısa süre önce tekrar değerlendirmek amacıyla Sayın Akın Yelekoğlu tarafından satın alınmış ve işyeri amaçlı projelendirilmiştir.

2.2.1992 günü çıkan ve söndürülen yangın sonucu taşıyıcı sistemde, plan şemasında ve süsleme elemanlarında oluşan tahribat korkunç boyutlardadır. Ve çevre için büyük bir risk taşımaktadır.

[1] 1905 yılı sigorta haritalarında, “KARANLIK SOKAK” olarak geçmektedir. .
[2] Ayni haritalarda “Kesteloğlu Caddesi” olarak geçmektedir.
[3] 1905 sigorta planlarında sadece ana kitleler işaretlenmiş olup, yapıların karakteristik bahçeye doğru uzanan müştemilat kısımları hiçbir yapıda işlenmemiştir.