Süleyman Ferit Eczacıbaşı Eczanesi (Şifa Han) Restorasyon Projesi – Kemeraltı/İZMİR

Süleyman Ferit Eczacıbaşı Eczanesi (Şifa Han) Restorasyon Projesi – Kemeraltı/İZMİR2018-10-30T20:57:21+00:00

Project Description

          Yapı konaklama amacında Han olarak inşa edilmiştir. Yeni işlevde iş yeri olarak kullanılmış ve fonksiyonun getirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli müdahalelerde bulunulmuştur.

      Yapının restitüsyonu oluşturulurken yapıya ait eski fotoğraflar, projeler ve İzmir Ahmet Piriştina Kent-Arşiv Müzesi’nde bulunan Şifa Eczanesi’ne ait orijinal doğramalar göz önünde bulundurularak birebir ölçülerde yapılmış mekandan yararlanılmıştır. Yapının yakın tarihte geçirdiği yangında 2. kat döşemeleri ve çatı büyük ölçüde zarar görmüştür ve bu katın ahşap karkas taşıyıcı elemanları taşıyıcılıklarını yitirmiştir. Yapının bir süre atıl durumda kalması nedeniyle yapı öğelerinde önemli ölçüde kayıplar meydana gelmiştir. Yapının taşıyıcı sistemine ve öğelerine çeşitli müdahalelerde bulunularak restore edilmiştir.

Yapının Restorasyon Öncesi Durumu

Yapının Restorasyon Sonrası Durumu

Yapının Restorasyon Öncesi Durumu

Yapının Restorasyon Sonrası Durumu

Yapının Restorasyon Öncesi Durumu

Yapının Restorasyon Sonrası Durumu

Yapının Restorasyon Sonrası Durumu

Yapının Restorasyon Sonrası Durumu