Projeler

Projeler2018-10-30T20:57:19+00:00
2019-02-18T19:22:26+00:00

İzmir Alman Konsolosluğu Binası Restorasyon Projesi – Alsancak/İZMİR

           Guiffray’ların Bellavista’da 1870’li yıllarda yaptırdıkları bu konut, İzmir’de yer alan pek çok Levanten konutun ortak anlayışını taşımaktadır. Levantenlerin sahip oldukları kültür, yaşam biçimi ve sosyal statü açısından benzer karakterler taşıması ve aynı topluluğun bireyleri olmaları, yapıların aynı coğrafyada eş zamanlı inşası, konutların beğenileri örgütleyen az sayıda mimar ve ustalar tarafından oluşturulması, söz konusu ortak [...]

2018-10-30T20:57:21+00:00

Garanti Bankası İzmir Kurumsal Şube Binası Restorasyon Projesi – Konak/İZMİR

   Zengin bir tarihsel geçmişe sahip olan İzmir de son yüzyıllara ait bir çok yapı günümüze ulaşabilmiştir. İzmir Osmanlı Bankası yapısı, çok önemli ticari konumu ve kent merkezine yakınlığı, çevresindeki yapılarla oluşturduğu dokusal uyum nedeniyle günümüze kadar gelebilmiştir.    İzmir deki Cumhuriyet Dönemi yapıları,  Mimar Kemalettin Caddesi, Fevzi Paşa Bulvarı ve Gazi [...]

2018-10-30T20:57:21+00:00

İzmir Saat Kulesi Restorasyon Projesi ve Uygulaması

   İzmir kentinin mimarî evriminde Konak Meydanında yapılan Saat Kulesi’nin yapımı özel bir önem taşıyor. Kule, kentin ilk çağdaş ve modern simgesi olacak ve o güne kadar kale/kışla, cami, hükümet binası gibi geleneksel simgelerle yetinen kente yeni bir dönemin başladığını haber verecekti. İzmir mimarîsinde kentsel/simgesel repertuarın diğer Osmanlı kentlerine göre oldukça zayıf kaldığı söylenebilir. [...]

2018-10-30T20:57:21+00:00

Braggiotti Evi (Rönesans Yalısı) Restorasyon Projesi – Bayraklı/İZMİR

    Braggiotti Evi - Rönesans Yalısı Restorasyon Projesi, 2015 Yılı İzmir Büyükşehir Belediyesi Esaslı Onarım Dalında Tarihe Saygı Ödülü Almıştır.      Restorasyon kapsamında yaptığımız çalışmalarda Turan mahallesinde konumlanan söz konusu yapının Braggiotti Ailesi’ne ait ev olduğu tespit edilmiştir.[1] Rolando Braggiotti evin sahibiydi. Oğlu Raimondo Braggiotti bu evde doğmuştur.       1940’ [...]

2018-10-30T20:57:21+00:00

Hrisostomos Evi Restorasyon Projesi – Alsancak/İZMİR

        1839 Tanzimat Fermanı ve Cumhuriyetin ilanına kadar geçen süreçte sanayi, ticaret ve mimari gibi alanlarda İzmir’e birçok yenilik kazandıran Levanten adıyla anılan batılı azınlıklar Batı Anadolu’ ya yerleşerek birçok ticari faaliyette bulunmuşlardır. Bu azınlıklar İzmirde Bornova, Buca, Karşıyaka ve Alsancak’ ta yerleşim göstermişlerdir. Hrisostomos evi gibi neredeyse tamamı 1870’lerden sonra [...]

2018-10-30T20:57:21+00:00

Aslanlı Köşk Restorasyon Projesi – Küçükyalı/İZMİR

       Aslanlı Köşk Restorasyon Projesi, 2014 Yılı İzmir Büyükşehir Belediyesi Esaslı Onarım Dalında Tarihe Saygı Ödülü Almıştır.             Göztepe, 19. yüzyılın son dönemlerinde ticari sebeplerle zenginleşen kişiler tarafından benimsenen bir semt olmuştur. Bu semtin bir özelliği ise Yahudiler, Rumlar, Müslümanlar ve Levantenler’ in bulunduğu birçok kimliğin izlerini taşıyor [...]

2018-10-30T20:57:21+00:00

İzmir SMMMO Restorasyon Projesi – Alsancak/İZMİR

     İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Restorasyon Projesi (Eski Tekel Tütün Deposu)     Alsancak Liman İskelesi, 19.yüzyılın sonunda İzmir Osmanlı İmparatorluğu’nun en büyük ihracat ve aynı zamanda gümrük gelirlerinin en yüksek olduğu limanıydı.İç savaş sonunda ABD’nin eline geçen pamuk üretim ve ihracatının azalması ile ege bölgesinde tütün üretimi ve ihracatı artmıştır. [...]

2018-10-30T20:57:21+00:00

Süleyman Ferit Eczacıbaşı Eczanesi (Şifa Han) Restorasyon Projesi – Kemeraltı/İZMİR

          Yapı konaklama amacında Han olarak inşa edilmiştir. Yeni işlevde iş yeri olarak kullanılmış ve fonksiyonun getirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli müdahalelerde bulunulmuştur.       Yapının restitüsyonu oluşturulurken yapıya ait eski fotoğraflar, projeler ve İzmir Ahmet Piriştina Kent-Arşiv Müzesi’nde bulunan Şifa Eczanesi’ne ait orijinal doğramalar göz önünde bulundurularak birebir ölçülerde [...]

2016-07-01T01:12:40+00:00

Katipzade Konağı Restorasyon Projesi – Kestelli/İZMİR

          Kemeraltının Kestelli Caddesi’ nde bulunan Eski eser tescilli taşınmazların batısında 442 Sokak[1], doğusunda Kestelli Caddesi[2],   batısında tescilli bir yapı, güneyinde ise betonarme üç katlı bir yapı bulunmaktadır. Yapıların kim tarafından yaptırıldığına dair herhangi bir kayıta ulaşılamamışsa da 1905 yılı sigorta planlarında sadece ana kitlelerin işli olduğu görülmektedir.[3]       [...]

2016-06-19T22:45:34+00:00

Hüseyin Avni Kabadayı Evi Restorasyon Projesi ve Uygulaması – Alsancak/İZMİR

          Hüseyin Avni Kabadayı Evi Restorasyon Projesi ve Uygulaması, 2003 Yılı İzmir Büyükşehir Belediyesi Esaslı Onarım Dalında Tarihe Saygı Ödülü Almıştır.         XIX uncu Yüzyıl İzmir tarihi için çok hareketlidir. Osmanlı İmparatorluğundaki ilk tren yolunun İzmir’de hizmete girmesi, Gediz Nehrinin mecrasının değiştirilerek körfezin dolmaktan kurtarılması, rıhtımın inşa edilmesi, [...]