Akbank Foça Şubesi Restorasyon Projesi – Foça/İZMİR

Akbank Foça Şubesi Restorasyon Projesi – Foça/İZMİR2018-10-30T20:57:21+00:00

Project Description

       İzmir İli, Foça İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, tapunun 15 pafta, 83 ada, 9 parselinde kayıtlıdır. Taşınmaz kültür varlığının, güneyinde İzmir Caddesi bulunmaktadır. Yapı 180m2 alana oturmakta, toplam 460m2 dir. Yapı, zemin kat, ara kat ve 1.katlardan oluşmaktadır. Tescilli yapıya giriş, parselin batısına konumlanmış giriş kapılarından sağlanmaktadır.

       Yapının zemin katına giriş, batı cephesinin orta aksında konumlamış kapıdan yapılmaktadır. 1.kata ulaşım, batı cephesinin solunda konumlanan kapıdan yapılmaktadır. Merdivenler ile 1.kata ulaşım sağlanmaktadır.

     Yapı hakkında elde ettiğimiz bilgilere dayanarak, yapı geçmişte gazoz fabrikası olarak kullanılmıştır. Daha sonra zemin ticari işlev ve 1.kat konut işleviyle kullanılmıştır. Yakın zamanda yapı restorasyon geçirerek zemin kat ve ara kat banka olarak kullanılmış, 1.kat farklı ticari işlevlerle kullanılmıştır.

Yapının Restorasyon Öncesi Durumu

Yapının Restorasyon Sonrası Durumu

Yapının Restorasyon Sonrası Durumu

Yapının Restorasyon Sonrası Durumu

Yapının Restorasyon Sonrası Durumu

Yapının Restorasyon Sonrası Durumu