Alsancak Devlet Hastanesi Restorasyon Projesi – Alsancak/İZMİR

Alsancak Devlet Hastanesi Restorasyon Projesi – Alsancak/İZMİR2016-06-08T00:08:50+00:00

Project Description

       İzmir İli, Konak İlçesi, Alsancak, Kültür Mahallesi’nde bulunan eski eser tescilli taşınmaz, parselin doğu kesiminde, kuzey – güney doğrultusunda uzanır. Yapının bulunduğu parselin doğusunda 1392 Sokak, kuzeyinde Ali Çetinkaya Bulvarı, batısında Talatpaşa Bulvarı ile sınırlanırken, güneyinde kamu yapıları bulunur.İzmir’in çeşitli yerlerinde mülk edinme hakkına sahip Avrupalılar özellikle rıhtım ve limana yakınlığı sebebiyle Alsancak (Punta) bölgesinde benzer sitillerde evler yaptıkları gibi birçok Levanten Hastanesi de yapmışlardır.

       İzmir de şimdiki yerinde bulunan Fransız Hastanesi o zamanki adı ile Belle-Vue mahallesinde idi. Kuruluşu 18.asır başlarına kadar giden hastanede bakım ücretli idi ve Fransız Hükümetince 1791 yılında 40 para olarak tespit edilmişti.

       Askeri hastane hüviyetinde olan Fransız Hastanesi büyük ve havadar bir alanda inşa edilmiş olup, bahçesi bir duvar ile sınırlıydı ve kapısında her zaman silahlı bir Türk Askeri nöbet tutardı.Hastane üç büyük koğuşla birkaç ufak odaya ve diğer ilavelere sahipti.Bir Levanten Hastanesi olarak hizmet veren yapı, daha sonraları, İzmir Vilayeti emrine tahsis edilmiş ve daha geniş kitlelere hizmet vermeye başlamıştır. Hastane arazisine sonradan yapılan ilavelerle birlikte, zaman içerisinde daha tali görevler üstlenmiştir. Günümüzde daha çok poliklinik, depo ve teshin merkezi olarak kullanılmaktadır.