Karataş Hastanesi Restorasyon Projesi – Konak/İZMİR

Karataş Hastanesi Restorasyon Projesi – Konak/İZMİR2018-10-30T20:57:21+00:00

Project Description

          1827 yılında İzmirli Museviler kenti kavuran salgın hastalıklardan korunmak ve yoksul olan cemaatin sağlık işlerini düzenlemek için önce Jasue Kuriel’den bir Kortijo satın alarak onu hastane haline getirdiler, sonra Baron Rothschild’in mali desteği ile Hamambaşılığın karşısındaki bir bina satın alınmış, sonra iki bina birleştirilerek  Rothschild Hastanesi kurulmuştur (1874). Kız Lisesi’nin arka sokağında çıkmazdaki birinci evlerin arkasındaki bu hastane, cemaat içi anlaşmazlıklar sonucu 1911 yılında kapanmıştır.

       Kentin ileri gelen tüccarlarından Nesim Levi Bayraklı,1903 tarihli bir belge ile Karataş’ta bulunan evini, Musevi Hastanesi olarak kullanılmak üzere Musevi Cemaatine bağışlamıştır. İzmirli Museviler, bunun üzerine bu eve bitişik 3 evi satın almış, yıkmıştır, yıkılan evlerden ikisinin arkası Nesim Levi’nin eviyle birleştirilip, büyük bir hastane inşa etmişlerdir, , üçüncü evin arsası ise hastanenin bahçesi olmuştur. 1904’te açılan hastane, 1911’de tadilat görmüş, 1914’te ruhsatını almıştır. Birinci Dünya Savaşı esnasında Türk Ordusu ve milletinin emrine verilen hastane cepheden gelen yaralıları tedavi etmiş, sonra yine Musevi cemaatinin yönetimine iade edilmiştir.1923 yılına kadar Karataş Hastanesi Hayır Kurumu ismi kullanılmıştır. Lozan Antlaşmasında azınlık hakları kabul edilince, Musevi Cemaat Meclisi bu azınlık avantajlarını kullanmayı red edip, Türk uyruklu kapsamına girmişlerdir. Böylece hastane bir dernek haline getirilmiş ve 1950’ye kadar bu statü sürmüştür. Bu tarihte Dr.Leon Benmuaras’ın gayretiyle doğum kliniği ilave edilmiştir.1941’den itibaren savaşa hazır bekletilen hastanenin ismi, Karataş Musevi Hastanesi şeklinde 1959’a kadar sürmüştür.

       1962’de hastanenin yanında Yaşlılar Yurdu inşa edilmiştir. Aynı yıl bir modernizasyon geçiren hastane, yeni ameliyathaneler, göz, kulak-boğaz, çocuk bölümlerinin ilavesi ile 1980’li yıllara kadar gelmiştir. 1988’de İzmirli İtalyan Madam Yolande Fercken’in vasiyetnamesi ile bıraktığı para ile İzmirli Museviler yeni binanın temelini atarlar.

            Yapının henüz restorasyonu gerçekleşmemiştir.

          Kemeraltı Kentsel Sit alanında yer alan, tescilli taşınmaz, kuzeyinde ve güneyinde,bitişik diğer tescilli  yapılarla bir bütünlük oluşturmaktadır.Dik bir yamaçta konumlanan yapı üç katlıdır. Karataş yapılarına has karakteristik özellikleri cephelerinde ve iç mekanlarında görmek mümkündür.

Giriş Cephesi

Giriş Cephesi

Giriş Cephesi

Güney Cephesi

Ana Hol

Merdiven Detayı

Saçak Detayı

Ana Giriş Kapısı Detayı

Pencere Korkuluğu Detayı

Demir Konsol Detayı

İç Mekan 

Balkon Korkuluğu Detayı

Karosiman Detayı

Karosiman Detayı

Batı Cephesi

Kat Planı

Güney Cephesi