Erol Satır Evi Restorasyon Projesi – Foça/İZMİR

Erol Satır Evi Restorasyon Projesi – Foça/İZMİR2018-10-30T20:57:22+00:00

Project Description

          Foça Erol Satır Evi 2005 Yılı İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihe Saygı Ödülü Almıştır.

             Yapı iki katlı olup, yazın hakim rüzgarı alan  kuzey cephesi denize açılan sokağa bakar.    Zemin  kat giriş kapıları bu cephededir.Parselin kuzey kenarını 45 no’lu Sokak, diğer kenarlarını tescilsiz yeni yapılar çevreler.Yapım yılı olarak, çevredeki çağdaşı yapıların ve yapım tekniğinin, özelliğini incelediğimizde, yaklaşık 19’ncu yüzyılın son çeyreği olabileceğini söyleyebiliriz.

              Cumhuriyet devri başında mübadeleler sonucu değişen sosyal strüktür kenti etkiler. 1952 yılına kadar  stratejik nedenlerle yörenin askeri yasak bölge ilan edilmesi, giriş ve çıkışların kontrolü üretim ve ticareti zorlar. Ekonomik yaşam yıkılır, Kasabayı terk edenler artar. Boş yapılar harap hale gelir. Yapının kim tarafından yapıldığı / yaptırıldığına dair her hangi bir kayda rastlanmamaktadır. Yapı son on  yıla kadar konut olarak kullanılmaktaydı. Daha sonra terk edilmiştir.

Yapının Restorasyon Sonrası Durumu

Yapının Restorasyon Sonrası Durumu

Yapının Restorasyon Sonrası Durumu

Yapının Restorasyon Sonrası Durumu