Vagabond Bar Restorasyon Projesi – Alsancak/İZMİR

Vagabond Bar Restorasyon Projesi – Alsancak/İZMİR2018-10-30T20:57:22+00:00

Project Description

            Alsancak Mahallesi’nde bulunan taşınmaz kültür varlığı Cumhuriyet Caddesi ve 1469 Sokak köşesinde bulunmaktadır. Yapının ana girişi 1469 Sokak’tan sağlanmaktadır. Yapının Cumhuriyet Caddesi’ne bakan cephesinden bir servis girişi bir de dükkan girişi bulunmaktadır.

       Yapının özgün işlevi konuttur. Zamanla çeşitli müdahaleler geçirerek işlev değişikliğine uğramıştır.  Yeni işlevde iş yeri olarak kullanılmış ve fonksiyonun getirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli müdahalelerde bulunulmuştur. Yapı ana kütle ve müştemilat bölümünden oluşmaktadır. Ana kütlenin mekan organizasyonu günümüze kadar özgün olarak ulaşmıştır. Yapının giriş cephesinde bulunan ahşap cumba ve metal giriş kapısı döneminin süsleme özelliklerini yansıtmaktadır.

Yapının Restorasyon Öncesi Durumu

Yapının Restorasyon Sonrası Durumu

Yapının Restorasyon Öncesi Durumu

Yapının Restorasyon Sonrası Durumu

Ana Giriş Kapısı

Kat Planı

Batı Cephesi

Kesit